De Raad van Toezicht


 
 
 

De Raad van Toezicht van Stichting SOM bestaat uit de volgende leden:

  • De heer L. Dingemanse
  • De heer S. Ergec
  • De heer M. van Genderen
  • Mevrouw L. Mijnsbergen
  • Mevrouw A. de Wit

COLLEGE VAN BESTUUR

 

Evelien Franken

BELONINGSBELEID

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting SOM ontvangt een vergoeding voor haar taken overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen van de VTOI (vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen).

Voorzitter College van Bestuur
De voorzitter van het College van Bestuur van Stichting SOM wordt bezoldigd conform de CAO voor bestuurders in het primair onderwijs. Bezoldiging vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Medewerkers
De medewerkers van Stichting SOM worden bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Adres Stichting SOM

Bezoekadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 235225
Mail:: secretariaat@stichtingsom.nl 

Postadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom

KvK-nummer: 20136591
RSIN-nummer: 818763681

LinkedinLogo

Over Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland.

Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Privacybeleid