GMR

Ouders, collega’s, schooldirecteuren, het bestuur, allemaal hebben ze hetzelfde belang: goed onderwijs.

Daarbij heeft ieder zijn eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en taak. Dit maakt dat er sprake is van partnerschap tussen ouders, collega’s, schooldirecties en bestuur.

Dit partnerschap heeft organisatorisch vorm gekregen in “medezeggenschap“. Op schoolniveau middels de medezeggenschapsraad (MR). Op Stichting SOM-niveau middels de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

De MR en de schooldirecteur gaan over aangelegenheden die specifiek de school betreffen en de GMR en het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden.

Samenstelling van de GMR

Oudergeleding:
Bart Peeters (namens obs De Kreek)
Marco Deusing (namens obs De Reigersberg)
Judith van de Berg (namens obs De Klimroos)

Personeelsgeleding:
Wil Goossens (namens obs De Noordster – voorzitter)
Anouck ten Cate (namens obs De Dobbelsteen – secretaris)
Maud de Wit (namens obs De Reigersberg – plv. voorzitter)
Marian Withagen (namens IKC Voorhoute)
Manon Carpentier (namens obs De Eendracht)
Ellen Paauwe (namens obs De Eendracht)
Saskia Eversdijk (namens obs Parelmoer)

Adres Stichting SOM

Bezoekadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 235225
Mail:: secretariaat@stichtingsom.nl 

Postadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom

KvK-nummer: 20136591
RSIN-nummer: 818763681

LinkedinLogo

Over Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland.

Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Privacybeleid