Kernwaarden, visie & ambities


WIE ZIJN WIJ?


 
 
  
 
 
 • Openbaar onderwijs
  Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

 • Saamhorigheid
  Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen.

 • Openheid
  Openheid is er naar alle in- en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties.

 • Integriteit
  Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van stichting SOM gemaakte afspraken nakomt.

 • Pluriformiteit
  Pluriformiteit binnen stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden en ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOM-kaders, afgestemd op het eigen werkgebied.

 • Kwaliteit
  Kwaliteit van het onderwijs, verzorgd door stichting SOM, wordt bepaald door de deskundigheid van personeel, organisatie en infrastructuur.

WAT WILLEN WIJ?

 

 

Wat wij willen blijkt uit de visie van stichting SOM:

 • Stichting SOM heeft voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop met behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle aan haar toevertrouwde kinderen.
 • Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied.
 • Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten.
 • Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen realiseren.
 • Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te versterken.
 • Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied.
 • Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle kinderen.

HOE KUNNEN WIJ DIT BEREIKEN?

 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van stichting SOM in beeld te brengen.

Het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het onderwijs via:

 • optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeels-/mobiliteitsbeleid en een betere garantie van werkgelegenheid;
 • deskundigheidsbevordering bij medewerkers;
 • hoge eisen aan leidinggevenden;
 • het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen;
 • het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen;
 • de realisatie van een herkenbare professionele organisatie.

Adres Stichting SOM

Bezoekadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 235225
Mail:: secretariaat@stichtingsom.nl 

Postadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom

KvK-nummer: 20136591
RSIN-nummer: 818763681

LinkedinLogo

Over Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland.

Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Privacybeleid