Koersplan Kanskracht

 

Koersplan Kanskracht afbeelding

SOM, waar je niet alleen leert

Koersplan KansKracht van Stichting SOM


De wereld waarin we leven verandert sterk en in een hoog tempo. Ons onderwijs kan alleen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving van morgen, als dit is gericht op de toekomst. Dat is ook de focus van ons Koersplan. We creëren en vergroten kansen en dragen bij aan de vorming van kinderen, die onze toekomstige maatschappij zullen vormgeven.

Monitoring en evaluatie van de uitgezette koers kan mogelijk leiden tot bijstelling op korte of lange termijn. Zo kunnen we steeds anticiperen op interne en externe ontwikkelingen. Juist dat maakt ons als stichting sterk. Wij zijn dynamisch en wendbaar. Met KansKracht, het Koersplan 2023-2027, maken we duidelijk waarvoor SOM staat en wat de stichting in de komende periode gaat verwezenlijken. Het Koersplan toont in grote lijnen de route die we samen zullen volgen. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Het Koersplan is een product van ons samen, namelijk Samen Onderwijs Maken. Teams, directeuren, leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en leden van het bestuurskantoor hadden invloed op het proces en leverden een belangrijke bijdrage aan dit Koersplan. Na evaluatie van het vorig strategisch beleidsplan hebben we samen intensief gebrainstormd en input verzameld, met name tijdens teambijeenkomsten op de scholen waarbij ook ouders aanwezig waren, op de studiedag voor directeuren en interne begeleiders (Ib-ers) en tijdens een discussieavond voor GMR en RVT. Daarnaast leverden de tevredenheidsmetingen onder ouders en kinderen, de audits op iedere school én natuurlijk de resultaten van de leerlingen op de toetsen ook veel informatie op. Dit plan beschrijft de missie en visie van Stichting SOM, de uitgangspunten en de richting die we met onze teams willen op gaan. Ons doel is om met goed onderwijs de kansengelijkheid voor kinderen te verbeteren.

Download Koersplan KansKracht

Marjan Bastiaansen-Ars
Voorzitter College van bestuur Stichting SOM

Adres Stichting SOM

Bezoekadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 235225
Mail:: secretariaat@stichtingsom.nl 

Postadres:
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom

KvK-nummer: 20136591
RSIN-nummer: 818763681

LinkedinLogo

Over Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland.

Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Privacybeleid