GMR

Ouders, collega’s, schooldirecteuren, het bestuur, allemaal hebben ze hetzelfde belang: goed onderwijs.
Daarbij heeft ieder zijn eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en taak. Dit maakt dat er sprake is van
partnerschap tussen ouders, collega’s, schooldirecties en bestuur.

Dit partnerschap heeft organisatorisch vorm gekregen in “medezeggenschap“. Op schoolniveau middels de
medezeggenschapsraad (MR). Op Stichting SOM-niveau middels de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).
De MR en de schooldirecteur gaan over aangelegenheden die specifiek de school betreffen en de GMR en het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden.

Samenstelling van de GMR van Stichting SOM

Oudergeleding:
Bart Peeters (namens obs De Kreek)
Marco Deusing (namens obs De Reigersberg)
Judith van de Berg (namens obs De Klimroos)

Personeelsgeleding:
Wil Goossens (namens obs De Noordster – voorzitter)
Anouck ten Cate (namens obs De Dobbelsteen – secretaris)
Jules Roelse (namens obs De Reigersberg – plv. voorzitter)
Marian Withagen (namens IKC Voorhoute)
Manon Carpentier (namens obs De Eendracht)
Ellen Paauwe (namens obs De Eendracht)
Saskia Eversdijk (namens obs Parelmoer)