• Wijziging bestuurssamenstelling

    Door: Stichting SOM Op: 13 april 2015
    Per 13 april jl. heeft de heer Adri Damen om persoonlijke redenen afscheid genomen van het bestuur van Stichting SOM. Zijn voorzittersrol is per die datum overgenomen door de heer Toine Wevers.
  • Inspectiebezoek obs Voorhoute

    Door: Stichting SOM Op: 10 april 2015
    Donderdag 9 april jl. brachten 2 onderwijsinspecteurs een bezoek aan obs Voorhoute om een kwaliteitsonderzoek (pilot 2) te houden. Vooraf hebben we een aantal standaarden op de verschillende kwaliteitsgebieden beantwoord en de nodige documenten verzonden. Het inspectiebezoek bestond uit klassenbezoeken,…