Privacy

Stichting SOM vindt het recht op privacy een serieuze zaak.

In de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) staat precies beschreven op welke manier er moet worden omgegaan met de persoonsgegevens van alle leerlingen en medewerkers van Stichting SOM.

Alles hierover is opgenomen in reglementen en procedures.

Hieronder staan de belangrijkste documenten. Mocht er toch nog vragen zijn, dan verwijzen wij naar de directie of naar de Functionaris voor Gegevensbescherming van Stichting SOM.

Die is bereikbaar via e-mail: privacy@stichtingsom.nl 

Procedures:

Als u denkt dat er een zogenaamd  ‘datalek’ heeft plaatsgevonden, klik dan hier om het meldingsformulier in te vullen. Er wordt dan zo snel mogelijk onderzocht of het inderdaad om een datalek gaat, of het gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en welke vervolgacties moeten worden ondernomen.