Inspectiebezoek obs Voorhoute

Door: Stichting SOM Op: 10 april 2015

Donderdag 9 april jl. brachten 2 onderwijsinspecteurs een bezoek aan obs Voorhoute om een kwaliteitsonderzoek (pilot 2) te houden.

Vooraf hebben we een aantal standaarden op de verschillende kwaliteitsgebieden beantwoord en de nodige documenten verzonden.

Het inspectiebezoek bestond uit klassenbezoeken, gesprekken met team, ouders en leerlingen, gesprekken met directie en intern begeleider. Na elk gesprek en de klassenbezoeken werd er teruggekoppeld naar directie en ib-er en geëvalueerd.

Het bezoek van de inspecteurs hebben wij als positief ervaren.

Er was sprake van een dialoog in een open sfeer en zij hadden zich goed ingelezen.

Volgens de inspectie heeft Voorhoute haar kwaliteit op orde (5x goed en 5x voldoende) en zijn er geen verbeterpunten, maar uitsluitend kansen.

Samenvatting van de belangrijkste oordelen:

  • De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken. Er is sprake van een stabiel beeld en de prognose voor 2015 is gunstig. Ook de tussenresultaten bevestigen dit beeld.
  • Het aanbod is breed en eigentijds en voldoet aan de kerndoelen.
  • De basisvaardigheden bij het didactisch handelen zijn aanwezig binnen het team. De meer complexe vaardigheden kunnen nog verder worden ontwikkeld.
  • De school investeert sterk in een veilig schoolklimaat. Er is duidelijk sprake van rust en structuur binnen en buiten de school. Het team en directie zijn daar trots op.
  • De veiligheid is op orde en de school is alert op pestgedrag.
  • De kwaliteitscultuur kan nog verder worden versterkt op basis van een gedegen kwaliteitscyclus. Er is sprake van een beginnende professionele cultuur, gericht op schoolverbetering die sterk wordt aangestuurd door de directie.