Wijziging bestuurssamenstelling

Door: Stichting SOM Op: 13 april 2015

Per 13 april jl. heeft de heer Adri Damen om persoonlijke redenen afscheid genomen van het bestuur van Stichting SOM. Zijn voorzittersrol is per die datum overgenomen door de heer Toine Wevers.