Samen leren in SOM Academy

Door: Stichting SOM Op: 25 februari 2016

Geplaatst op 24 februari 2016

Alle scholen van Stichting SOM hebben een bewuste aanpak voor excellente leerlingen ontwikkeld. Ook woordenschat en begrijpend lezen zijn stichtingbreed opgepakt. In de zogenoemde SOM Academy’s delen directeuren, intern begeleiders en leerkrachten kennis en leren zij samen.

“Onze scholen willen zich ontwikkelen op inhoudelijke thema’s”, zegt Hanneke Meulblok, directeur van obs De Dobbelsteen in Hoogerheide en programmamanager van Stichting SOM. “Een paar jaar geleden hebben wij samen met School aan Zet het onderwerp ‘excellentie’ opgepakt. Dat was heel succesvol. Alle scholen omarmen het nu, de leerkrachten sluiten goed aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en we kopen gemeenschappelijk materiaal in.”

Masterclasses

De negen scholen van Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) staan in de regio West-Brabant en de gemeente Reimerswaal in Zeeland. “De omvang van de scholen verschilt enorm”, zegt Meulblok. “Er zijn scholen van 200 leerlingen, zoals De Dobbelsteen, maar ook scholen met 60. Dat heeft impact op de manier waarop je onderwijs vormgeeft.” De Stichting wilde dat de scholen binnen een gemeenschappelijk kader aan de slag gingen met een onderwerp, maar wel een eigen invulling zouden kiezen. Een expert van School aan Zet organiseerde een serie van drie masterclasses, waarbij naast kennisoverdracht ook ruimte was voor uitwisseling. “In de bijeenkomsten hebben we het begrip ‘excellentie’ verkend en verder uitgewerkt. Binnen de verschillende teams is gepraat over de visie op excellentie en is er geïnventariseerd welke hulpvragen de scholen hebben, zoals hoe signaleer je excellentie en welk aanbod sluit aan bij welke leerbehoefte. Daarop hebben we kennis ontwikkeld. Inmiddels pakken de scholen het zelf verder op.”

Woordenschat

Stichting SOM kent diverse SOM Academy’s. Dit zijn kennisnetwerkgroepen waarbinnen over inhoudelijke thema’s wordt gepraat en kennis gedeeld. De groepen worden opgestart door een teamlid. “Omdat we zo succesvol hebben samengewerkt met School aan Zet, hebben we op dezelfde manier het woordenschatonderwijs aangepakt”, vertelt Meulblok. “Het blijkt dat op alle scholen de resultaten op woordenschat achterbleven bij het landelijk gemiddelde. We zijn gaan inventariseren waar de knelpunten zitten, en het was al snel mogelijk de vinger op de zere plek te leggen. De fase van het consolideren in het Viertakt-model kreeg te weinig aandacht. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

 

Succesfactoren

Een belangrijke succesfactor is volgens Meulblok het draagvlak dat er is op de scholen. “Er zijn enthousiaste teamleden die een thema oppakken en de kar gaan trekken. Het komt altijd van onderop. Daarnaast is het belangrijk dat de scholen via de Academy’s onderling verbonden zijn. Daardoor kun je snel kennis delen en kennis halen.”

 

Bron: https://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/detail/samen-leren-in-som-academy/