Onderwijsinspectie zeer lovend over OBS De Noordster

Door: Stichting SOM Op: 25 februari 2016

 

BERGEN OP ZOOM – De onderwijsinspectie kwam langs bij basisschool De Noordster op donderdag 21 januari in het kader van een algemeen kwaliteitsonderzoek.

Gedurende de dag werden de groepen bezocht, documenten bestudeerd en waren er gesprekken met ouders en leerlingen. De inspecteurs vonden de lessen van zeer hoge kwaliteit en prezen de didactische vaardigheden van de leerkrachten. De school biedt de leerlingen een zeer breed en eigentijds aanbod en heeft naast de cognitieve vakken (bijvoorbeeld taal, rekenen en lezen) ook veel aandacht voor zaken als creativiteit en sociaal emotionele vaardigheden. De leerling-zorg is goed opgebouwd, er heerst een professionele cultuur en de leerlingen zijn erg betrokken. Ouders hadden tijdens het gesprek met de inspectie aangegeven erg tevreden te zijn. Ze waren zeer positief over het stabiele team en het feit dat de leerkrachten ook de kinderen uit andere groepen goed kennen. De leerkrachten zijn daardoor al in staat een band met hun kind op te bouwen, nog voordat hij of zij bij de leerkracht in de groep zit.

De leerlingen wilden niks veranderen aan de school en gaven de school een dikke negen. Wel hoopten ze op mooiere stoeltjes. De zachte stoelen in de koffiekamer zaten namelijk toch wel erg comfortabel, ontdekten ze in het gesprek met de inspecteurs. Aan het eind van de dag presenteerden de inspecteurs hun eindrapport. Acht standaarden zijn beoordeeld, en voor iedere standaard kon de school een beoordeling krijgen op de schaal van zeer zwak-zwak-voldoende-goed.

“De Noordster scoorde 1x voldoende en maar liefst 7x goed; een uitzonderlijk hoge score,” aldus de onderwijsinspectie. Directeur Nancy Spaapen is erg trots en tevreden met het eindoordeel. “Uiteraard zijn we allemaal erg blij met dit resultaat en gaan we ons best doen dit niveau te handhaven. Ook gaan we aan de slag met de tip van inspectie om niet alleen doelen te stellen voor de hoofdvakken, zoals taal en rekenen, maar ook voor vakken als techniek, koken, dans en dramatische vorming. We vonden het hartverwarmend om de reacties van onze ouders en leerlingen terug te horen. Ons motto ‘Niet apart maar samen’ hebben we met z’n allen weer waargemaakt!”