Stichting SOM ontvangt zeer positief inspectierapport

Door: Stichting SOM Op: 25 maart 2016

Stichting SOM heeft uit handen van de Inspectie van het Onderwijs een zeer positief inspectierapport ontvangen. Uit dit rapport blijkt dat deze onderwijsstichting, met algemeen directeur bestuurder Leo Soffers, met vijf openbare basisscholen in Zeeland en vier openbare basisscholen in West-Brabant onderwijs van goede kwaliteit verzorgt en de financiën effectief en efficiënt besteedt.

Onderwijs van goede kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht zowel het bestuur als vier scholen in het kader van de pilot bestuursgericht toezicht 2015/16. Dat gebeurde van december 2015 tot en met februari 2016. De vier scholen die bezocht zijn, waren de Dobbelsteen in Hoogerheide, Noordster en de Kreek in Bergen op Zoom en de Eendracht in Hansweert. Belangrijkste onderzoeksvraag was of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of de financiën goed besteed worden. Het inspectierapport waardeert het onderwijs inderdaad als zijnde van goede kwaliteit.

Als positief punt kwam onder andere de transparante manier van communiceren naar voren, zowel intern als extern. Daarnaast blijkt uit het inspectierapport dat de stichting haar naam eer aan doet. Bij SOM gaat het namelijk daadwerkelijk om samen onderwijs maken. Het bestuur geeft de kaders aan, maar de invulling daarvan gebeurt op de negen scholen zelf. Dat maakt dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en daar in hoge mate bij betrokken zijn. De continue aandacht voor verbetering binnen SOM wordt in het inspectierapport expliciet benoemd. Stichting SOM stuurt met effect op verbeteringen. Ook vermeldt het rapport de SOM Academy als manier om kennis te delen en actief de competenties van medewerkers te bevorderen. De doelen van de stichting zijn ambitieus; zo wil SOM dat kinderen goed onderwijs krijgen in een veilige omgeving.

Landelijk onderzoek

SOM werd uitgekozen voor het landelijk onderzoek, omdat de Inspectie van Onderwijs graag de vernieuwde vorm van besturen wil beoordelen. In deze nieuwe bestuursvorm schetst het bestuur de kaders, waarbinnen de scholen met integrale verantwoordelijkheid werken. SOM werkt al volgens de code Goed Bestuur en de algemeen directeur heeft aantoonbaar goed zicht op de kwaliteit van onderwijs op de afzonderlijke scholen. Op verzoek van SOM werd ook een audit verricht naar het onderwijs van het Jonge Kind, één van de speerpunten van de stichting. Alle scholen volgen de ontwikkeling van het Jonge Kind in groep 1 en 2 goed via een zelfde observatie- en registratiesysteem.

 

Deugdelijk financieel beheer

Een tweede onderzoeksvraag die het inspectierapport beantwoordt, is of de stichting SOM zorgt voor deugdelijk financieel beheer. Dit werd optimaal beoordeeld. De financiële positie van de stichting is in orde en geheel financieel in control. De Stichting SOM zorgt bovendien dat er goed geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van onderwijs.

Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) in Bergen op Zoom is een overkoepelende stichting voor openbaar basisonderwijs. De stichting telt negen basisscholen; vier in West-Brabant(Dinteloord, Bergen op Zoom en Hoogerheide) en vijf in Zeeland(Kruiningen, Hansweert, Yerseke, Rilland en Krabbendijke). Bij SOM volgen 1.150 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar onderwijs en er zijn 100 medewerkers aan de stichting verbonden.