Proficiat !

Door: Stichting SOM Op: 15 juni 2016

Diploma schoolleider primair onderwijs !

schooldirecteuren:  Hanneke Meulblok en Nancy Spaapen
teamleiders:                  Monique Aarts-Kon en Saskia van Loon

SOM wenst bovengenoemde vier collega’s van harte proficiat met het behalen van
het diploma schoolleider primair onderwijs!
Op dinsdag 14 juni hebben zij hun proeve van bekwaamheid met goed gevolg afgelegd
en heeft de examencommissie een positief oordeel uitgesproken.
Vele bijeenkomsten, studie-uren en werkstukken zijn hieraan voorafgegaan.
De interne SOM opleiding is in februari 2014 van start gegaan en is door
Via Vincy Academy uit Breda  uitgevoerd.

Op dit moment vervolgen andere collega’s ook nog deze studie.

 xgeslaagd-hoed_jpg_pagespeed_ic_0EKM01Pmua