Positief inspectierapport De Eendracht

Door: Stichting SOM Op: 02 maart 2016

Maandag 1 februari 2016 heeft De Eendracht bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Eens in de vier jaar komt de inspectie kijken op elke school en stelt vervolgens een rapport op. Op maandag 18 januari had de directeur, gedurende een drie uur durende presentatie, al een uitgebreid beeld gegeven van de school. Tevens had ze een zelfevaluatie geschreven en de school beoordeeld op alle onderdelen waar de inspectie op kwam letten.

Maandag 1 februari kwamen de inspecteurs kijken op school om zo te controleren of het geschetste beeld klopte met de werkelijkheid. Gedurende de dag werden de groepen bezocht, documenten bestudeerd en waren er gesprekken met ouders en leerlingen.

De inspecteurs hebben een bezoek gebracht aan alle groepen en waren tevreden over de bekeken lessen. De gesprekken met de leerlingen en ouders waren zeer positief geweest. Kinderen en ouders waren tevreden over de school en prezen met name de sfeer en veiligheid binnen de school. Daar zijn wij erg blij mee en trots op.

Aan het eind van de dag presenteerden de inspecteurs hun eindrapport. Alle 8 standaarden waarop we zijn bekeken zijn positief beoordeeld, en we hebben zelfs 2x een goed gescoord! Dit voor de onderdelen leerstofaanbod en veiligheid. We zijn blij met de positieve woorden van de inspectie en gaan ook aan de slag met de tips die we gedurende de dag hebben gekregen.