Pilot Onderwijsinspectie

Door: Stichting SOM Op: 08 januari 2016

Stichting SOM is door de onderwijsinspectie verzocht om op vrijwillige basis deel te nemen aan een landelijk onderzoek op bestuurs- en schoolniveau. Het onderzoek is zeer recent, december 2015, van start gegaan op bestuursniveau en zal verder plaats vinden in de maanden januari en februari 2016. Drie inspecteurs en een analist vormen het inspectieteam wat SOM gaat bezoeken en onderzoeken. Vier scholen van SOM worden bezocht door dit team, De Dobbelsteen in Hoogerheide, de Kreek en de Noordster in Bergen op Zoom en de Eendracht in Hansweert.

SOM wil graag op een zo hoog mogelijk niveau de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen en de daaraan gekoppelde financiële processen realiseren en heeft daarom ingestemd met het onderzoek. Immers, de opbrengsten van dit onderzoek zullen naar verwachting zorg dragen voor verdere optimalisatie van onderwijs van de SOM scholen en het beleid en de bedrijfsvoering van het bestuur.

Informatie over het onderzoek door de onderwijsinspectie, als volgt:

Met deze pilot, gericht op besturen in het speciaal, primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, onderzoeken wij de mogelijkheden verder vorm te geven aan de twee pijlers van het nieuwe toezicht: stimuleren en waarborgen. Dit doen wij onder andere door de rol van besturen in ons toezicht centraal te stellen. Het beleid van uw bestuur, gericht op de kwaliteit van het onderwijs, vormt dan ook het uitgangspunt van het onderzoek. In samenhang daarmee voeren wij onderzoek uit op een of meer scholen.

Uitvoering van ons onderzoek
Voor ons onderzoek gaan we uit van het nieuwe toezichtkader 2017 (in ontwikkeling) van de inspectie. Voor het bestuursgedeelte richten we ons daarbij voornamelijk op de domeinen Kwaliteitszorg en Ambitie en Financieel beheer. Bij de scholen wordt ook gebruik gemaakt van andere onderdelen van het kader.

Bij de scholen zullen wij ons richten op de volgende standaarden.

1.1: Resultaten
2.1: Aanbod
2.2: Zicht op Ontwikkeling
2.3: Didactisch Handelen
3.1: Veiligheid
4.1: Doelen, Evaluatie en Verbetering
4.2: Structuur en Cultuur
4.3: Verantwoording en dialoog