De Raad van Toezicht van Stichting SOM

De heer L. Dingemanse
De heer S. Ergec
De heer M. van Genderen
Mevrouw L. Mijnsbergen
Mevrouw A. de Wit

College van Bestuur

Mevrouw M.J.C. Bastiaansen-Ars (voorzitter)

Beloningsbeleid Stichting SOM

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting SOM ontvangt een vergoeding voor haar taken overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen van de VTOI (vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen).

Voorzitter College van Bestuur
De voorzitter van het College van Bestuur van Stichting SOM wordt bezoldigd conform de CAO voor bestuurders in het primair onderwijs. Bezoldiging vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Medewerkers
De medewerkers van Stichting SOM worden bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.