Onderwijsinspectie spreekt vertrouwen uit!

Door: Stichting SOM Op: 24 november 2020

De onderwijsinspectie voert vierjaarlijks een onderzoek bij schoolbesturen uit. In dit onderzoek staat onder andere zicht op de kwaliteit van de scholen door het schoolbestuur centraal. De schoolsluiting in maart 2020 vanwege de coronacrisis, heeft ervoor gezorgd dat de onderwijsinspectie een andere werkwijze heeft ingezet om de cyclus van de vierjaarlijkse cyclus tijdig af te ronden.

Voor Stichting SOM is gekozen voor een compact vierjaarlijks onderzoek. Onze scholen gaven geen signalen in de jaarlijkse prestatiemonitor af, die een aanwijzing kunnen zijn voor zorg over de kwaliteit van onderwijs bij Stichting SOM. De contactinspecteur spreekt haar vertrouwen uit na recente bezoeken aan de scholen, in het kader van diverse steekproeven.

In september 2020 heeft een bestuursgesprek plaatsgevonden met de vaste contactinspecteur van Stichting SOM. Ze heeft haar vertrouwen uitgesproken in de kwaliteit van onderwijs bij de scholen van Stichting SOM. In het kader van de vierjaarlijkse verplichting zijn er bij vier scholen van onze organisatie themaonderzoeken gedaan. Obs de Dobbelsteen, obs de Kreek, obs de Regenboog en obs de Eendracht hebben deelgenomen aan het themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie”. De resultaten worden opgenomen in De Staat van Onderwijs 2020.

Hiermee is voor Stichting SOM de vierjaarlijkse verplichting afgerond en zal in 2022 weer in aanmerking komen voor een regulier bestuursonderzoek.