Onderwijsinspectie lovend over onderwijs obs de Dobbelsteen

Door: Stichting SOM Op: 03 maart 2016

 

HOOGERHEIDE – Op de Dobbelsteen; daar leer je samen meer! Dat is ons motto, het is verwerkt in meerdere speerpunten waar we aan werken en in investeren. Daarom was het ook best spannend toen er inspecteurs kwamen kijken op dinsdag 23 februari. Ze hebben gekeken naar onze wijze van lesgeven, ze hebben met ouders, leerlingen, teamleden, directeur en intern begeleiders gesproken en een documentenanalyse gedaan.

We hebben goed kunnen laten zien, waar obs de Dobbelsteen mee bezig is, in de klas, klas overschrijdend, maar ook in onze spraak-taal klas. Ook zijn we zeer trots op het pedagogisch klimaat binnen onze school en dat heeft de inspectie ook zo beoordeeld. Wij vinden dat iedere leerling zich veilig moet voelen op school maar ook in de groep. Reactie van een leerling tegen de inspecteurs: ‘We hebben lessen over hoe je met elkaar omgaat, dat is fijn!’

Onze school scoorde maar liefst zes keer een goed en twee keer een voldoende op de te beoordelen standaarden. Uiteraard hebben we ook tips gekregen om mee aan de slag te gaan. We zijn als school erg trots op het resultaat, het is toch een beloning voor iets waar je hard aan werkt. Volgens de inspecteur: ‘Er is grote bereidheid binnen het team om gezamenlijk het onderwijs te blijven verbeteren. Er zijn duidelijke kaders, bestaande structuren worden tegen het licht gehouden en indien nodig opgefrist.’

Enkele leerlingen zijn zelf ook aan het woord geweest, ze voelen zich veilig genoeg om tegen de inspecteurs te zeggen dat ze het maar niets vinden om aan elkaar te moeten schrijven. Maar ook : ‘De juf of meneer maakt een grapje, maar daarna gaan we weer gewoon aan het werk’. Ook zijn er ouders in gesprek geweest met de inspecteurs. Sinds vorig schooljaar hebben we een nieuwe directie op school, daar wordt ook door iedereen positief op gereageerd. Ze is kordaat en betrokken. Ouders voelen zich serieus genomen door de directie en het team.

Ouders en leerlingen gaven ons het mooiste compliment, wat ook in het rapport vermeld staat: ‘Ouders en leerlingen ervaren de school als veilig. Er is oog voor elkaar. Indien er zich toch iets voordoet, wordt direct geluisterd en gehandeld.’

Uiteraard blijven we werken aan onze speerpunten, samen met de leerlingen en met u. We zijn blij met het vertrouwen!

 

Bron: Woensdrechtse Bode 1-3-2016