NIEUW STRATEGISCH BELEIDSPLAN STICHTING SOM 2019-2023

Door: Stichting SOM Op: 19 december 2018

In maart 2018 is de voorbereiding gestart voor het strategisch beleidsplan van Stichting SOM voor de periode 2019-2023.

Het strategisch beleidsplan Stichting SOM 2019-2023 is tot stand gekomen en wordt breed gedragen door alle betrokken geledingen binnen Stichting SOM, het directieoverleg, de GMR, het bestuurskantoor en het toezichthoudend bestuur en is voorzien van instemming, goedkeuring, dan wel positief advies.

De uitdagingen en kansen willen we met dit plan beschrijven, afgezet tegen mogelijke belemmeringen en risico’s.

Het onderwijs is bij Stichting SOM voortdurend in ontwikkeling, zoals de digitalisering, de aandacht voor passend onderwijs en onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.

Stichting SOM wil met alle betrokkenen realiseren waar we voor staan: het geven van goed onderwijs. 

Klik hier voor het Strategisch beleidsplan Stichting SOM 2019-2023