Kwaliteitsonderzoek basisschool De Kreek

Door: Stichting SOM Op: 01 maart 2016

Op 19 januari hebben twee inspectrices van de onderwijsinspectie een zgn. verificatieonderzoek uitgevoerd op De Kreek.
Dat verifiëren had onder andere te maken met de presentatie die de gezamenlijke te onderzoeken scholen en het bestuur hebben gegeven op maandag 18 januari.
Voor een forum van vier mensen van de inspectie werd door de betrokken directeuren en manager
een uitleg gegeven waar we binnen SOM onze aandacht aan geven.
Op de eerste plaats moet je hierbij denken aan de financiële kant van SOM: van visie, naar beleid, naar beheer en controle. Natuurlijk wist Leo Soffers hier een duidelijk verhaal van te maken.
Daarna werd het onderdeel kwaliteitszorg uitgelegd.
Ons strategisch beleidsplan – dat de afgelopen jaren in samenspraak met bestuur, GMR en directeuren is opgesteld – gaf helder aan welke onderwijskundige speerpunten binnen SOM uitgewerkt worden en ook op welke manier er bij de individuele scholen mee omgegaan wordt.
De verschillende gesprekkencycli rondom kwaliteit ( interne audits, flitsbezoeken  en leeropbrengstgesprekken) werden uit de doeken gedaan.
De inspectie was aan het eind van die middag onder de indruk van het geheel.
Natuurlijk wilde ze dat graag terugzien op de scholen en De Kreek was de eerste school waar men dat kon verifiëren.
De dames van de inspectie hebben een hele dag onderzoek gedaan op school.
Er werden lessen bezocht, documenten van de zorg geanalyseerd en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, team en directie.
Aan het eind van de dag kregen we gelukkig te horen dat we ook nu weer “groen” waren.
Al is de werkwijze van de inspectie nu zo veranderd dat er nu meer tips en verbeterpunten gegeven worden. We waren trots op het feit dat ook de inspectie zag dat alle geledingen binnen de Kreek zich prettig voelen op school. Een groot speerpunt van De Kreek, waar veel in geïnvesteerd wordt.
Met de tips gaan we de komende tijd aan de slag. Onze “stippen aan de horizon” worden op dit moment door alle teamleden opgepakt en uitgewerkt.
Kortom: we zijn blij met dit resultaat en gaan volop aan de slag om nog beter te worden.