AVG-audit zeer positief

Door: Stichting SOM Op: 25 januari 2021

In december 2020 is door een externe expert een documentenaudit uitgevoerd om te zien hoe de stand van zaken is met betrekking tot de AVG binnen Stichting SOM.
Hierbij is de conclusie getrokken dat de basis voor het waarborgen van de privacy binnen Stichting SOM zeer goed is. Het bewustzijn om zorgvuldig om te gaan met de privacy is erg groot.
De AVG is steeds in ontwikkeling en Stichting SOM volgt die ontwikkelingen op de voet.

Wim Matthijssen (Functionaris voor Gegevensbescherming Stichting SOM)